Slider Slider Slider Slider Slider Slider

Instrukacja montażu okładzin elewacyjnych

Instrukcja montażu mrozoodpornych betonowych okładzin elewacyjnych FIRMY DAKAMA STONE

1. Powierzchnia do której będą klejone okładziny powinna być sucha, odtłuszczona, nie zabrudzona, wolna od luźnych części np. kruszącego się tynku.

2. Do montażu stosować elastyczne kleje cementowe, przeznaczone do kamienia wrażliwego na przebarwienia. Na zewnątrz stosować dodatkowo kleje mrozoodporne. Należy bezwzględnie przestrzegać instrukcji zamieszczonych na wybranych przez Państwa zaprawach klejowych.

3. W trakcie wyklejania okładziny z uwagi na jej ręczny charakter produkcji należy mieszać kamień z różnych opakowań aby zniwelować ewentualne drobne różnice kolorystyczne oraz wymiarowe (+/- 5%). Przebarwienia występujące na okładzinach są efektem zamierzonym.

4. Okładzina wykonana jest w postaci płytek które można kleić na styk lub z fugą wedle własnego upodobania.

5. Klej nanoszony na okładzinę powinien być równomiernie rozprowadzony po całej powierzchni tak aby w momencie dociskania okładziny do powierzchni klejonej, wyszedł poza jej obrys. Nadmiar kleju wtedy należy usunąć za pomocą odpowiednich szpachelek.

6. Podczas klejenia należy starać się nie zabrudzić zewnętrznej strony okładzin. W przypadku powstania ewentualnych zabrudzeń ,natychmiast wyczyścić mokrą gąbką

7. W razie konieczności cięcia okładzin na konkretny wymiar należy używać tarczy diamentowej do cięcia betonu.

8. Klejenie okładziny może odbywać się w temperaturze od 5 oC do 25 oC.

9. Nie należy wykonywać prac montażowych na zewnątrz w czasie deszczu.

10. Zamontowane okładziny należy chronić przed bezpośrednim działaniem deszczu przez 24 godziny od momentu zakończenia prac.

11. Po całkowitym wyschnięciu zaprawy klejowej oraz po dokładnym usunięciu ewentualnych zabrudzeń i w przypadku płytek kładzionych na fugę, po całkowitym wyschnięciu fugi. zaleca się przeprowadzenie impregnacji całej powierzchni okładzin impregnatem, odpowiednim do zabezpieczania powierzchni betonowych, zgodnie z jego instrukcją. Impregnacja ta powinna zabezpieczyć okładzinę przed możliwością wystąpienia wykwitów wapiennych. Powstawanie w śladowej ilości wykwitów wapiennych na wyrobach betonowych jest naturalnym zjawiskiem i nie stanowi ich wady.

12. Dopuszcza się okresowe mycie okładziny elewacyjnej za pomocą miękkiej szczotki lub urządzeniem ciśnieniowym.

13. Producent udziela 2- letniej gwarancji na swoje produkty. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych w wyniku nieprawidłowego składowania oraz transportu okładzin, jak również niewłaściwego ich montażu.

kamien

kamien elewacyjny

kamien elewacyjny budynek

kamien elewacyjny