Montáž

Návod k montáži mrazuvzdorných betonových obkladů na fasádu od firmy DAKAMA STONE

1. Povrch, na který budeme lepit obklad, musí být suchý, bez mastnoty , čistý, zbavený nerovností a odpadající omítky.

2. Používejte flexibilní, tenkovrstvá, cementová lepidla určená pro kamenné obklady náchylné k zabarvení. V exteriérech používejte lepidla s garantovanou mrazuvzdorností. Dbejte prosím pokynů a instrukcí umístěných v balení Vámi vybraného lepidla.

3. Vzhledem k možným barevným odchylkám, jelikož se jedná o ruční výrobu obkladu, doporučujeme otevřít více kartonů najednou a střídavě odebírat prvky k lepení. Výsledný efekt tak bude atraktivnější, rozmanitost zabarvení obkladů je totiž záměrná.

4. Obklady jsou vyprodukovány tak, že je možné je lepit buď těsně jeden vedle druhého nebo můžeme nechávat mezeru určenou pro pozdější spárování.

5. Lepidlo rovnoměrně naneste pomocí stěrky na očištěný rub obkladu tak, aby při jeho dotlačení k podkladu, malé množství tohoto lepidla vyšlo za okraj. Přesahující lepidlo ihned odstraňte za pomocí odpovídající stěrky.

6. Během lepení dbejte na čistotu viditelné, vnější části obkladu. V případě jeho znečištění jej neprodleně očisťte mokrou houbičkou.

7. Obkladové prvky je také možné řezat úhlovou bruskou s kotoučem na kámen nebo s diamantovým kotoučem.

8. Doporučená teplota pro lepení obkladu je od 5 do 25ºC.

9. Neprovádějte montáž ve venkovním prostředí v případě deště.

10. Již hotové obložení chraňte před dešťem minimálně 24 hodin od dokončení prací.

11. Po celkovém vyschnutí obkladu a případném odstranění nečistot z jeho povrchu, a po celkovém vyschnutí spár, pokud se spárovalo, je velmi doporučeno provedení hydrofobizace neboli impregnace celého povrchu obkladu prostředkem k tomu určeným. Tato úprava výrazně omezí vznik příznivých podmínek pro růst mechů a řas a pro tvorbu výkvětů. Výkvěty vznikají prosakováním vápna z podkladových cementových směsí a jsou přirozeným projevem, pokud nedojde k impregnaci. Není to závada obkladu.

12. Je možné pravidelné omývání obkladu pomocí měkkého kartáče nebo tlakovým zařízením.

13. Výrobce poskytuje 2 – letou záruku na veškeré produkty. Záruka se nevztahuje na škody způsobené z důvodu nesprávného skladování nebo z důvodu nesprávního převozu materiálu. Na škody způsobené nesprávnou manipulací při montáži se záruka také nevztahuje.

kamien

kamien elewacyjny

kamien elewacyjny budynek

kamien elewacyjny